ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα Πακέτα Εργασίας (ΠΕ) του EnvironmentYou Work με τα παραδοτέα τους περιγράφονται παρακάτω:

Πακέτο Εργασίας 1: Διαχείριση & Συντονισμός του Έργου

 • Παραδοτέο 1.1: Δραστηριότητες Προετοιμασίας
 • Παραδοτέο 1.2: Σχεδιασμός Σχέδιου Δράσης - Εναρκτήρια Συνάντηση Έργου
 • Παραδοτέο 1.3: Διαχείριση Έργου & Σύνταξη Αναφορών
 • Παραδοτέο 1.4: Έλεγχος Έργου

Πακέτο Εργασίας 4: Σχεδιασμός & Εφαρμογή Επαγγελματικής Κατάρτισης

 • Παραδοτέο 4.1: Ηλεκτρονικό & Έντυπο Εκπαιδευτικό Υλικό
 • Παραδοτέο 4.2: Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Πακέτο Εργασίας 2: Επικοινωνία & Διάχυση

 • Παραδοτέο 2.1: Σχεδιασμός Σχεδίου Δημοσιότητας
 • Παραδοτέο 2.2: Ειδικές Ενέργειες Δημοσιότητας: Προσέλκυση Ενδιαφερομένων
 • Παραδοτέο 2.3: Προώθηση μέσω του Διαδικτύου & τω Ηλεκτρονικών Μέσων
 • Παραδοτέο 2.4: Δράσεις Δημοσιότητας & Προώθησης σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
 • Παραδοτέο 2.5: Τελικό Συνέδριο

Πακέτο Εργασίας 5: Σχεδιασμός & Υλοποίηση Δράσεων Δικτύωσης & Δημιουργίας Cluster

 • Παραδοτέο 5.1: Διεθνή Εργαστήρια Δικτύωσης
 • Παραδοτέο 5.2: Διεθνής Επισκέψεις Ανταλλαγών

Πακέτο Εργασίας 3: Ανάπτυξη EMS & Πιλοτική Εφαρμογή

 • Παραδοτέο 3.1: Μελέτη Τρέχουσας Κατάστασης
 • Παραδοτέο 3.2: Ανάπτυξη Εγχειριδίων & Λογισμικού EMS
 • Παραδοτέο 3.3: Ίδρυση Κέντρου Πληροφόρησης για το e-EMS
 • Παραδοτέο 3.4: Πιλοτική Λειτουργία
 • Παραδοτέο 3.5: Αξιολόγηση & Επανασχεδιασμός του EMS
Image

Environmental Management Enhancement by Youth-run SMEs

“This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of the Hellenic National Youth Council and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat”.

Στοιχεία επικοινωνίας