ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στο πλαίσιο του έργου EnvironmentYou θα υλοποιηθούν δράσεις κατάρτισης για νέους και νέες που είτε δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή, είτε η επιχειρηματική τους δραστηριότητα έχει συνάφεια με τον αγροτικό τομέα. Οι Δράσεις κατάρτισης θα συμπεριλαμβάνουν εκπαιδευτικά σεμινάρια και τέσσερα θεματικά εργαστήρια. Το σύνολο των ωφελούμενων αναμένεται να ξεπεράσει τους 600 στις περιοχές παρέμβασης, όπου υλοποιείται το έργο.
 
Οι δράσεις κατάρτισης έχουν σαν στόχο να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις επαγγελματικές δεξιότητες των εκπαιδευομένων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα παρακάτω εκπαιδευτικά αντικείμενα:

  • Επιχειρηματικότητα Φιλική προς το Περιβάλλον
  • Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
  • Προστασία Φυσικών Πόρων μέσω Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων
  • Βιολογική Γεωργία με Έμφαση στις Ορεινές Περιοχές

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις κατάρτισης που υλοποιούν οι εταίροι του προγράμματος είναι διαθέσιμες παρακάτω. Πατήστε τους συνδέσμους, ενημερωθείτε και δηλώστε συμμετοχή:

Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας
  • Για να κάνετε αίτηση, παρακαλώ πατήστε εδώ.
  • Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ πατήστε εδώ.

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας


Youth Forum 21st Century Association

Ευρωπεριοχή Νέστος – Μέστα
  • Για να κάνετε αίτηση, παρακαλώ πατήστε εδώ.
  • Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ πατήστε εδώ.

Regional Center for Vocational Education & Training to CCI-Blagoevgrad

Association for Regional Social & Economic Development


Οι δράσεις κατάρτισης για νέους είναι δωρεάν και χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg VA «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020».
Image

Environmental Management Enhancement by Youth-run SMEs

“This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of the Hellenic National Youth Council and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat”.

Στοιχεία επικοινωνίας