Διά ζώσης Διεθνή Επίσκεψη Ανταλλαγής (International Exchange Visit) διοργάνωσε  στη Θεσσαλονίκη το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του έργου “EnvironmentYou – Environmental Management Enhancement by Youth-run SMEs”, που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής  Συνεργασίας INTERREG VA «Greece-Bulgaria 2014-2020».

ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ENVIRONMENTYOU

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του έργου EnvironmentYou – Environmental Management Enhancement by Youth-run SMEs, που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής  Συνεργασίας INTERREG VA “Greece-Bulgaria 2014-2020”, διοργάνωσε διά ζώσης τέσσερα (4) εργαστήρια δικτύωσης (networking workshops) στη Θεσσαλονίκη.

Στα εργαστήρια συμμετείχαν προσωπικό επιχειρήσεων που ανήκουν στον αγροτικό ή σε συναφείς κλάδους, φοιτητές/σπουδαστές από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Επαγγελματικές Σχολές, καθώς και νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό κλάδο.

 EnvironmentYou | Environmental Management Enhancement by Youth-run SMEs | Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme

 

FINAL CONFERENCE | 17.12.2021 | Thessaloniki

 

We are pleased to invite you to the Final Conference of the project "EnvironmentYou - Environmental Management Enhancement by Youth-Run SMEs", which is implemented in the framework of the Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme

Σελίδα 1 από 4

Environmental Management Enhancement by Youth-run SMEs

“This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of the Hellenic National Youth Council and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat”.

Στοιχεία επικοινωνίας