εταιροι

Η στρατηγική συνεργασία των εταίρων καθορίστηκε με βάση την εμπειρογνωμοσύνη και τις διαφορετικές δραστηριότητες τους, καθώς κάθε εταίρος φέρνει μια συμπληρωματική γνώση που σχετίζεται με το έργο. Μια σύντομη περιγραφή των εταίρων είναι διαθέσιμη παρακάτω.
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Environmental Management Enhancement by Youth-run SMEs

“This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of the Hellenic National Youth Council and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat”.

Στοιχεία επικοινωνίας