Добре дошли в

Проектът EnvironmentYou стартира през юни 2019
Image

EnvironmentYou – „Подобряване на управлението на околната среда от МСП, управлявани от младежи

Проектът EnvironmentYou – „Подобряване на управлението на околната среда от МСП, управлявани от младежи“ се фокусира върху разработването на специални процедури за популяризиране и организиране, насочени към успешното разпространение и ефективното внедряване на системи за управление на околната среда (СУОС) в предприятията. Ще се работи с МСП, ръководени от млади хора в трансграничния район на Гърция и България, работещи в сферата на земеделието.
Проектът EnvironmentYou стартира през юни 2019 г. и ще се изпълнява за период от две години. Той е финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020 г.“, която е съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от националните фондове на страните, участващи в програмата.

Работни пакети

Проектът EnvironmentYou – „Подобряване на управлението на околната среда от МСП, управлявани от младежи“ се фокусира върху разработването на специални процедури за популяризиране и организиране, насочени към успешното разпространение и ефективното внедряване на системи за управление на околната среда (СУОС) в предприятията. Ще се работи с МСП, ръководени от млади хора в трансграничния район на Гърция и България, работещи в сферата на земеделието.
Image

Консорциум

Стратегическото партньорство е създадено на базата на експертния опит и разнообразните дейности на членовете на консорциума, като всеки партньор допринася с допълнителни знания, свързани с реализацията на проекта. Кратко описание на членовете на обединението е направено по-долу.
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Hottest News

 

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Environmental Management Enhancement by Youth-run SMEs

“This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of the Hellenic National Youth Council and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat”.

Данни за контакт